kampania full service

Klient:
EDF Polska

Zakres działań:

– opracowanie strategii komunikacji
– koncept kreatywny dla kampanii
– opracowanie KV kampanii wraz z realizacją (sesje foto)
– kampania outdoor (projekt i realizacja)
– spoty tv (cykl 5 spotów tv: projekt i realizacja)
– kampania prasowe
– materiały wsparcia u Klienta
(broszury, ulotki, plakaty, rollupy,
ścianki: projekty i produkcja)
– konkursy pracownicze (projekt,
realizacja, nadzór)
– minievent hostessy: sampling
– badania skuteczności komunikacji
– copywriting

Sytuacja:

EDF Polska zatrudnia firmy budowlane na terenach inwestycyjnych w swoich lokalizacjach. Wśród pracowników tych firm pojawił się ogromny problem polegający na nieprzestrzeganiu zasad BHP, który rzutuje na bezpieczeństwo pracowników na placu budowy. Firmy, wraz z pracownikami, rotują w ramach lokalizacji EDF, realizują różne inwestycje w różnych składach i o różnym stopniu skomplikowania. Celem nadrzędnym kampanii było budowanie kultury na placu budowy, zarówno wśród pracowników fizycznych, jak i kadry nimi zarządzającej.

Wyzwanie:

– zmiana postaw pracowników wobec przestrzegania przepisów BHP
– zminimalizowanie ryzyka wystąpienia wypadków podczas pracy
– zmiana zachowań pomiędzy pracownikami niestosującymi się do instrukcji BHP

Rozwiązanie:

W związku z licznymi nieporozumieniami na gruncie pracownicy – zarządzający pracą, tempem wykonywanych obowiązków, niejasnościami wynikającymi z niezrozumienia kodeksu BHP i przeświadczenia, że ustępy w nim zawarte nie dotyczą poszczególnych pracowników, wybraliśmy komunikację o dużym ładunku emocjonalnym, odwołując się do relacji międzyludzkich.
Przygotowaliśmy kampanię PRACUJ Z GŁOWĄ, ponieważ są ludzie, którzy Cię potrzebują. Odwołaliśmy się do uczuć związanych z odpowiedzialnością za rodzinę, związki i reakcje emocjonalne pracowników. Oprócz wprowadzającego przygotowaliśmy serię 4 spotów z udziałem Influencerów. Ci zwracali się bezpośrednio do „modelowych” odbiorców: ojca, syna, narzeczonego i męża, apelując o ich bezpieczny powrót do domu, by nie stracili wszystkiego, co kochają. Wykorzystaliśmy ich wizerunki do przygotowania kampanii outdoorowej oraz materiałów wsparcia. Kampania wsparta prezentacjami i szkoleniami wewnętrznymi Klienta emitowana była cyklicznie podczas całego roku.

Nasze Case Studies

Zobacz więcej

Skontaktuj się

be Happy&Rich