Logo

Asertywność w kontaktach międzyludzkich

Czas trwania szkolenia: W zależności od wariantów jedno-, lub dwudniowe

Cel szkolenia:

  • Nabycie podstawowych wiadomości i umiejętności w określaniu swoich praw w celu obrony własnych granic prywatności, bez naruszania praw drugiego człowieka
  • Poznanie technik prowadzenia rozmowy w trudnych sytuacjach
  • Skuteczne metody osiągania własnych celów

Ogólny zakres programowy:

  • Podstawowe pojęcia i definicje
  • Zachowania uległe, agresywne, asertywne
  • Granice prywatności
  • Sposoby radzenia sobie z agresją
  • Zasady kreowania zachowań asertywnych
  • Trening asertywności w małych zespołach

Zobacz inne szkolenia

Powrót do szkoleń