Logo

Autoprezentacja

Czas trwania szkolenia: W zależności od wariantów jedno-, dwu-, lub trzydniowe

Cel szkolenia:

  • Poznanie sposobów prezentowania swojej osoby oraz sposobów odczytywania i interpretowania komunikatów pozawerbalnych
  • Wzmocnienie samooceny i poczucia własnej wartości
  • Wyrobienie pewności siebie, oraz poznanie technik kształtowania własnego wizerunku podczas rozmowy

Ogólny zakres programowy:

  • Podstawowe wiadomości dotyczące czynników kształtujących samoocenę
  • Autodiagnoza
  • Opisywanie samego siebie
  • Wyszukiwanie swoich słabych i mocnych stron
  • Zasady efektywnej autoprezentacji
  • Trening w przedstawianiu swojej osoby
  • Ćwiczenia z wykorzystaniem kamery video

Zobacz inne szkolenia

Powrót do szkoleń