Logo

„Budowanie mostów” – tworzenie efektywnych zespołów

Celem niniejszego szkolenie jest podniesienie motywacji i zaangażowania w proces budowania efektywnego zespołu, pokazanie różnicy między pracą w zespole a zespołową oraz próba zmiany nastawienia uczestników na współdziałanie z grupą i w grupie.

Szkolenie ma charakter treningu – wykorzystywane są metody aktywizujące uczestników.

Program szkolenia:

 1. Sesja wstępna
  • Powitanie i przedstawienie trenera
  • Prezentacja celów i programu szkolenia
  • Określenie oczekiwań i obaw uczestników
  • Wprowadzenie do tematyki szkolenia
 1. Grupa a zespół
  • Definicja efektywnych zespołów
  • Zespół a grupa – faza inspirowania – studium przypadku
  • Przemiana grupy w zespół
  • Budowanie wspólnej odpowiedzialności za efekty pracy zespołu
 1. Moje miejsce w zespole
  • Obszary funkcjonowania zespołu
  • Analiza idealnego zespołu
  • Czy jesteś graczem drużynowym?
  • Czynniki organizacyjne kształtujące efektywność pracy zespołowej
 1. Wspólne działanie
  • Wspólne działanie – płaszczyzna relacji i rezultatów
  • Potencjał tkwiący we współpracy – 6 nawyków skutecznego zespołu
  • Współzależność i zaufanie
 1. Ewaluacja
  • Strukturyzacja i podsumowanie treści całego szkolenia
  • Stworzenie przestrzeni na końcowe refleksje
  • Ewaluacja szkolenia
  • Motywacja uczestników do dalszego rozwoju

Zobacz inne szkolenia

Powrót do szkoleń