Logo

Firma

Czas trwania: 19-23 h (2 dni)

Szkolenie dedykowane jest dla przedsiębiorców, menedżerów, pracowników mikro-, niewielkich firm i/lub dla osób, które myślą o stworzeniu struktury firmowej (działalność gospodarcza, spółka z ograniczoną odpowiedzialność itd.)

Cel Biznesowy:

 • Zrozumienie funkcjonowania firmy
 • Zwiększenie zdolności, efektywności i skuteczności w firmie w różnych dziedzinach
 • Adekwatna kontrola i właściwe zarządzanie własną działalnością
 • Poprawienie jakości i systematyczności w firmie
 • Nowe możliwości na rynkach zagranicznych
 • Zwiększenie sprzedaży i zysków

Cel Edukacyjny/Korzyści:

 • Poszerzenie wiedzy, a także świadomości o firmie i przedsiębiorczości
 • Wzmocnienie własnych zasobów i predyspozycji w zakresie zarządzania
 • Nabycie wiedzy o możliwościach polskich przedsiębiorców na arenie europejskiej
 • Praca nad otwartością na świat i możliwości, w które uposaża przedsiębiorców posiadających własne reguły i zasady
 • Odkrycie nowych rozwiązań i wspieranie w rozwoju

Prowadzący:
Patrick Cazeaux

Program szkolenia:

 1. Być przedsiębiorcą (podstawy)
  • Praca przedsiębiorcy: umiejętności rozwoju, zdobywania i opanowania
  • 10 cech, które należy posiadać, aby zostać przedsiębiorcą
  • Swoboda wolności i wyboru: startować teraz?
  • 7 dobrych nawyków w przedsiębiorczości
  • Najlepsza „wada” przedsiębiorcy: ciekawość
  • Przykłady ludzi sukcesu, którzy na początku ponieśli porażkę
  • Ćwiczenia: ocena osobista – część 1
 1. Przed rozpoczęciem działalności (podstawy)
  • Czy masz zdolności, aby być przedsiębiorcą?
  • Rozwijaj swoje pomysły i umiejętności
  • 10 zasad skutecznego liderowania
  • Planowanie biznesowe
  • Badania rynku i statystyki
  • Kup firmę lub stwórz własną
  • Wyłączna własność, partnerstwo, korporacja lub inne rozwiązanie
 1. Podstawowe pojęcia z zakresu finansów przedsiębiorstwa
  (+ ćwiczenia)
  • Majątek przedsiębiorstwa oraz źródła jego finansowania
  • Kredyt dostawcy (kupiecki)
  • Faktoring
  • Kredyty bankowe
  • Analiza wskaźnikowa
  • Zdolność przedsiębiorstwa do obsługi długu
  • Arkusz Cash Flow (przepływów pieniężnych)
  • Arkusz Prognoza i wykresy Cash Flow
  • Ćwiczenia z wykorzystaniem Arkuszu Cash-Flow
  • Porady, wskazówki, sugestie
 1. Stworzyć biznesplan (podstawy)
  • Budowanie biznesplanu: jak zorganizować strukturę planu biznesowego?
  • Planowana działalność a generowane zyski
  • Zespół osób o uzupełniających się profilach i ich wpływ na kształt firmy
  • Różne typy struktur firmy
  • Uefektywnienie działalności gospodarczej pod kątem znaczącego i trwałego udziału na rynku
  • Jakie elementy zawrzeć w planie biznesowym? Szablon 9-ciu punktów programu biznesowego
 1. Stworzyć plan marketingowy (podstawy)
  • Co to jest marketing?
  • Marketing 1.0 do 4.0
  • Tworzenie właściwej koncepcji marketingowej
  • Marketing on-line i teoria Maslowa.
  • Schemat piramidy dla marketingu cyfrowego/digitalowego
  • Strategia marketingu
  • Ustalenie polityki cenowej
  • 8 kroków do stworzenia dobrego planu marketingowego
 1. Plan działania handlowego w celu wdrożenia strategii (podstawy)
  • 7 pytań potrzebnych do powołania odpowiedniej strategii handlowej
  • Zalety strategiczne planu działania handlowego
  • Jak stworzyć skuteczny trójdzielny plan działań biznesowych?
  • Zastosowanie trójdzielnego planu działań biznesowych
 1. Działalność mikro-, małych i średnich firm (podstawy)
  • Kreowanie firmy w oparciu o minimalne koszta bądź ich całkowity brak
  • Struktury firm możliwe w Polsce
  • Działalność gospodarcza / spółka z ograniczoną odpowiedzialnością / działalność nierejestrowana / inne
  • Struktury firm możliwe w Unii Europejskiej
  • Analiza unijnych form na podstawie przewodnika szkoleniowego M. Skóra, K. Kopeć: “Polityka UE wobec MSP”
  • Rejestracja i podstawy każdego typu firmy
  • Obowiązki, możliwości i prawo pracy
  • Wsparcia / Finansowania
  • Kwestia dotycząca emerytur
  • Ogólny opis firm i ich oczekiwań w Unii Europejskiej
 1. Marketing / sprzedaż i system zarządzania jakością – EFQM (podstawy)
  • Podstawy marketingu
  • Promowanie i reklamowanie własnej firmy
  • Zarządzanie sprzedażą i relacjami z Klientami
  • Sprzedaż i reklamy on-line
  • Sprzedaż kierowana do rządu i instytucji – sprzedaż publiczna
  • Przepisy dotyczące marketingu, reklamy i sprzedaży
  • Wykorzystanie portali społecznościowych do bezpośredniej interakcji z klientem
  • Business Excellence Model (EFQM)
 1. Zarządzanie przedsiębiorstwem (podstawy)
  • Codzienne czynności
  • Pracownicy i komunikacja
   • Rekrutacja i selekcja pracowników
   • Podział zadań i delegowanie uprawnień
   • Jasny przekaz informacji
   • Motywowanie pracowników
   • Budowanie kultury pracowniczej i angażowania zatrudnionych
   • Wynagradzanie pracowników
   • Kierowanie zespołem
   • Zwiększenie efektywności zarządzania
   • Szkolenie i rozwój pracowników
   • Zwalnianie i odejścia pracowników
   • 25 powodów odejścia pracownika/podwładnego
  • Rozwijanie przedsiębiorstwa
  • E-biznes: bezpieczeństwo, poufność i zobowiązania prawne
  • Tworzenie i doskonalenie strony internetowej
  • Plan działania w celu wdrożenia własnej strategii
 1. Bilans i audyty w trakcie realizacji planu i strategii – „kultura” analiz, dostosowania i zmian (podstawy)
  • 10 porad, aby SWOT okazał się sukcesem
  • Wewnętrzna analiza firmy
  • Zewnętrzna analiza firmy, np. metoda Pestel i Porter
  • Podsumowanie i strategia / wizja firmy
  • Proste zasady drogi do wielkości dla polskich organizacji biznesowych
 1. Rozwój firmy (podstawa)
  • Planowanie postępu we własnej firmie
  • Badania, rozwój i innowacyjne rozwiązania
  • Eksport i import
  • Organizacje wsparcia biznesu dla eksportu
 1. Eksport i rozwój międzynarodowy (podstawy)
  • Dlaczego firmy rozwijają handel zagraniczny, międzynarodowy
  • Ścieżki eksportu i sprzedaży międzynarodowej
  • Zasady i reguły
  • Analiza, strategia, marketing – podstawy
  • Media społeczne
  • Organizacje wsparcia biznesu na eksport
  • Finanse / obroty, finansowanie eksportu i „wspólna sprzedaż na eksport”
  • Uwagi dotyczące obniżenia cen
  • Dotowanie transakcji
  • Model biznesowy ukierunkowany na uefektywnienie / progresję eksportu:
   – 3 międzynarodowe modele rozwoju
   – przykłady elementów strategicznych i sposób ich wdrożenia
   – przykłady firm odnoszących w branży sukcesy
  • Savoir-vivre, czyli dobre zachowanie i biznesowe za granicą
  • Budowa i kształcenie zespołu ludzi a kwestia eksportu
  • Schemat eksportu
 1. Ćwiczenia, portale i książki
  • Ćwiczenia: podsumowanie, biznes plan
  • Ćwiczenia: ocena i perspektywy osobiste. Część 2. Plan działań na dalsze lata

Zobacz inne szkolenia

Powrót do szkoleń

Chcesz zapisać się na szkolenie?

Napisz do nas

Harmonogram szkoleń

Zobacz najbliższe szkolenia