Logo

W jaki sposób szukać pracy?
Szanse i zagrożenia

Czas trwania: 6-8 h

Rynek pracy podlega permanentnej koniunkturze. Czasem faworyzuje pracodawców, innym razem rozpieszcza pracowników. Niemniej jednak zawsze trzeba być gotowym na zmianę pracy, niezależnie od tego, jak wygląda rynek w danym momencie. Jesteśmy bowiem pracownikami najemnymi, swego rodzaju produktem „na sprzedaż”.

Program szkolenia:

 1. Analiza własnego potencjału (po prezentacji ogólnej warsztat praktyczny)
  • Analiza zalet i wad
  • Określenie najmocniejszych cech
  • Zdefiniowanie słabych cech
 1. Ocena kompetencji własnych (po prezentacji ogólnej warsztat praktyczny)
  • Gdzie najlepiej się sprawdzą?
  • Gdzie wystąpią zagrożenia?
  • Stworzenie kręgosłupa kompetencji
 1. Analiza rynku pod kątem dalszego rozwoju zawodowego
  • Skala bezrobocia w poszczególnych regionach
  • Wybór branż, a następnie firm
  • Pozyskanie kontaktów
 1. Przygotowanie CV
  • Zgromadzenie informacji
  • Usystematyzowanie
  • Stworzenie szkieletu
  • Praktyczne przykłady
 1. Czy konieczna jest mobilność?
  • Analiza potencjału zawodowego osób mobilnych i tych niemobilnych

Zobacz inne szkolenia

Powrót do szkoleń