Logo

Konstruktywny przywódca

Czas trwania szkolenia: 2 dni

Cele:

 • poznanie i przypomnienie elementów zwiększających efektywność zarządzania zespołem
 • umiejętność budowania komunikatów motywujących do działania
 • poznanie technik pomagających w budowaniu relacji i inspirowaniu zespołu pod presją czasu
 • radzenie sobie z trudnymi sytuacjami w życiu zawodowym z poziomu Menadżera/Lidera

Korzyści:

 • doskonalenie umiejętności i technik przekazywania różnych informacji współpracownikom
 • znajomość narzędzi pracy z zespołem i wybór odpowiednich narzędzi dostosowanych do danego pracownika i zespołu
 • wzmocnienie własnych zasobów w zakresie budowania własnego autorytetu w zespole
 • odkrywanie nowych możliwości współdziałania i budowania zdrowych relacji z innymi
 • zwiększenie świadomości na temat roli Lidera w procesie zarządzania, delegowania i rozliczania pracy zespołu

Prowadzący:

Rafał Brożyna

Program szkolenia:

 1. Automotywacja jako ważny element bycia Menadżerem/Liderem
  • Od czego zależy, że „chce mi się chcieć”?
  • Rola nastawienia w mojej pracy Menadżera/Lidera
  • Zamiana problemu w cel podczas zarządzania zespołem
  • Proaktywność – Reaktywność
 1. Komunikacja grupowa i indywidualna jako ważny element zarządzania zespołem
  • Funkcje przywódcze – Lider czy Menadżer?
  • Systemy reprezentacji i ich wpływ na efektywną komunikację z pracownikami
  • Komunikacja werbalna i niewerbalna w procesie budowania autorytetu – programatory słowne i wizualne, czyli „Postawa Przywódcy”
  • Ćwiczenie na budowanie komunikatów z wykorzystaniem języka transformacji – komunikaty pozytywnie programujące współpracowników
  • Techniki konstruktywnej krytyki i udzielania pochwał jako narzędzia motywowania zespołu
 1. Autorytet Menadżera w procesie inspirowania i motywowania zespołu
  • Zarządzanie sytuacyjne według Blancharda – analiza indywidualnego stylu zarządzania zespołem
  • Dobór odpowiedniego stylu zarządzania do pracownika celem zwiększania efektywności jednostki i zespołu
  • Narzędzia wspierające poszczególne modele zarządzania zespołem
 1. Metaprogramy – klucz do umysłu współpracowników
  • Autodiagnoza własnego dominującego metaprogramu (podobieństwa – różnice, od problemu – do celu)
  • Metaprogram „podobieństwa – różnice” – opis
  • Metaprogram „od problemu – do celu” – opis
  • Strategie dotarcia do poznanych metaprogramów – budowanie komunikatów dopasowanych do „klucza” odbioru rozmówcy
 1. Radzenie sobie z konfliktem w zespole
  • Wyznaczania i rozliczanie celów – potencjalne źródła konfliktów – przeciwdziałanie konfliktowi
  • Warunki powstawania konfliktu/trudnych sytuacji w kontakcie z podwładnym, szefem, kolegą/koleżanką z pracy
  • Radzenie sobie z konfliktem – kroki działania
  • Postawa asertywna w relacjach ze współpracownikami – techniki werbalne i niewerbalne
 1. Zarządzanie zespołem w praktyce – warsztaty
  • Aranżowanie scenek z wykorzystaniem rzeczywistych sytuacji zawodowych z życia uczestników. Przygotowanie scenek w grupach z wykorzystaniem technik poznanych podczas szkolenia
  • Nagrywanie scenek na kamerę wideo. Realizowanie scenek w grupach w oparciu o zdobytą wiedzę podczas szkolenia
  • Analiza nagranego materiału. Feedback od Trenera i uczestników szkolenia
 1. Karta IPD (Indywidualny Plan Działania)
  • Każdy uczestnik szkolenia na zakończenie uzupełnia swoją kartę. Uwzględnia w niej aspekty związane z zarządzaniem zespołu i ewentualnymi zmianami, których dokona, mając na uwadze techniki i narzędzia poznane podczas tego szkolenia
 • Start – jakie zachowania zaczniemy stosować po szkoleniu
 • Stop – jakich zachowań pozbywamy się podczas kontaktów ze współpracownikami
 • Continue – jakie pozytywne zachowania kontynuujemy

Zobacz inne szkolenia

Powrót do szkoleń

Chcesz zapisać się na szkolenie?

Napisz do nas

Harmonogram szkoleń

Zobacz najbliższe szkolenia