Logo

Kreatorzy Mistrzowskiej Sprzedaży

Czas trwania: 2 dni

Cele:

  • Poszerzenie wiedzy z zakresu obsługi Klienta i sprzedaży bezpośredniej oraz przez telefon. Efektywne utrzymywanie kontaktu z obecnymi Klientami i skuteczne pozyskiwanie nowych.
  • Wzrost sprzedaży w rozmowach poprzez świadome wykorzystywanie technik i narzędzi sprzedaży
  • Umiejętność stosowania elementów kontroli rozmowy podczas sprzedaży bezpośredniej oraz przez telefon
  • Umiejętność radzenia sobie z różnymi rodzajami obiekcji pojawiającymi się podczas obsługi Klienta oraz rozmowy sprzedażowej zarówno z Klientem indywidualnym, jak również biznesowym

Korzyści:

  • Doskonalenie umiejętności sprzedażowej i zdolności docierania do osób decyzyjnych
  • Usprawnianie technik sprzedaży dostosowanych do różnych rodzajów Klientów
  • Wzmacnianie własnych zasobów i predyspozycji w zakresie sprzedaży
  • Wyłapywanie sygnałów do finalizacji sprzedaży i efektywne domykanie rozmowy sprzedażowej
  • Odkrywanie nowych możliwości związanych z efektywną rozmową sprzedażową oraz budowaniem i osiąganiem złożonych celów sprzedażowych
  • Poznawanie narzędzi służących do budowania zaawansowanych relacji z Klientem
  • Zwiększanie świadomości dotyczącej własnej roli jako sprzedawcy w organizacji i jej wpływ na postrzeganie wizerunku firmy

Prowadzący:

Rafał Brożyna

Program szkolenia:

 1. Systemy reprezentacji (submodalności) i ich wpływ na skuteczność obsługi Klienta i sprzedaży bezpośredniej
  • Systemy reprezentacji i ich wpływ na skuteczność prezentacji sprzedażowej – wprowadzenie
  • Analiza własnego systemu reprezentacji i jego znaczenie w budowaniu efektywności sprzedażowej w kontaktach B2B i B2C
  • Definiowanie systemu reprezentacji u Klienta i dostosowanie sposobu swojej prezentacji do jego systemu, aby mówić „językiem Klienta” podczas spotkania
 1. Osoba docelowa w rozmowie sprzedażowej – Klient B2B i B2C
  • Z jaką osobą decyzyjną rozmawiać z firmie?
  • Researching informacji i weryfikacja posiadanych danych – Klient B2B i B2C – podobieństwa i różnice w procesie sprzedaży
 1. Perswazja słowna podczas kontaktu z sekretariatem/recepcją
  • Praca głosem jako narzędzie perswazyjne w rozmowie z osobą pracującą w sekretariacie
  • System słownego osłabiania i jego wpływ na skuteczne dotarcie do osoby decyzyjnej w firmie
  • „Siła argumentów, a nie argument siły” – programatory pozytywne i ich zastosowanie podczas kontaktów z recepcją
 1. Narzędzia kontroli rozmowy sprzedażowej
  • Pytania i parafraza jako techniki budowania relacji z Klientem podczas sprzedaży
  • Liczebniki jako argumenty prosprzedażowe i narzędzia kierujące uwagą rozmówcy
  • Transformacje językowe w sprzedaży, ich znaczenie w kreowaniu skuteczności sprzedażowej i zadowolenia Klienta z dokonanego zakupu
 1. Sprzedaż przez telefon
  • Analiza: cecha – zaleta – korzyść. Dopasowanie produktu do potrzeb Konsumenta – quiz
  • Etapy prezentacji sprzedażowej – dostosowanie prezentacji do Klienta B2B i B2C
  • Pytania profilujące i sugerujące w procesie sprzedaży – techniki wywoływania potrzeb u Klienta
  • Analiza: cecha – zaleta – korzyść – dopasowywanie produktu do potrzeb Klienta
  • Sprzedawanie korzyści – język korzyści – budowanie zwrotów prosprzedażowych
  • Techniki pracy ceną podczas rozmowy sprzedażowej
  • Cross- i up-selling jako techniki podnoszenia wartości sprzedaży
  • „Deklaracja Potencjału” podczas procesu sprzedaży skierowanego do nowych Klientów i jej wpływ na zainteresowanie przedstawioną propozycją
 1. Zastrzeżenia Klienta – techniki radzenia sobie z obiekcjami
  • Powody powstawania obiekcji
  • Kroki w pracy z obiekcjami
  • Techniki rozwiewania obiekcji Klienta – techniki: izolacji, przeformułowania, obrony ceny itd.
 1. Finalizacja jako klucz do skutecznej sprzedaży
  • Kamienie milowe w procesie finalizacji sprzedaży
  • Istotne momenty w rozmowie sprzedażowej pozwalające na jej domknięcie – wyłapywanie sygnałów, które wysyła Klient podczas rozmowy telefonicznej i kontaktu bezpośredniego. Sygnały werbalne i niewerbalne
  • Techniki finalizacyjne – techniki i sposoby „szybkich zamknięć sprzedaży”
 1. Warsztaty
  • W drugim dniu zostaną przeprowadzone warsztaty z rozmów telefonicznych, a także nagrywanie scen przy użyciu kamery wideo. Część uczestników szkolenia przeprowadzi rozmowę telefoniczną z Trenerem, w której ten odegra rzeczywistego Klienta. Rozmowy będą związane ze sprzedażą bądź umówieniem spotkania. Zostanie przetrenowany wariant kontaktu z sekretariatem i sposobności dotarcia do osoby decyzyjnej. Kilkoro innych uczestników weźmie udział w ćwiczeniach mających na celu odgrywanie ról w relacji Sprzedawca – Klient. Ćwiczenia te w celu analizy będą nagrywane kamerą wideo. Przygotowanie scenek w grupach w oparciu o zdobytą wiedzę podczas szkolenia stanowi praktyczne i efektywne podejście w kreowaniu umiejętności mistrzowskiej sprzedaży.
  • Po odegraniu/nagraniu wszystkich symulacji nastąpi analiza przeprowadzonych rozmów, która będzie polegać na otrzymaniu opinii zwrotnej (feedbacku) od Trenera i uczestników warsztatów. Omawianie ćwiczeń pozwoli biorącym udział w szkoleniu dowiedzieć się, co w przeprowadzonej rozmowie/ odbytym spotkaniu zostało w pełni wykorzystane, na co zwrócić uwagę w kolejnych rozmowach, a czego definitywnie nie robić podczas kontaktu z Klientem.
  • Po odbyciu zajęć praktycznych każda osoba uczestnicząca w nich otrzyma informację zwrotną:
   > Od Trenera
   > Od innych uczestników szkolenia
 1. Karta IPD (Indywidualny Plan Działania)
  • Każdy uczestnik szkolenia na jego zakończenie uzupełnia swoją personalną kartę. Uwzględnia w niej aspekty sprzedażowe związane z kontaktem telefonicznym i bezpośrednim z Klientem oraz ewentualnych zmian, których dokona, uwzględniając techniki i narzędzia poznane podczas szkolenia.
   > Start – jakie zachowania zaczniemy stosować po szkoleniu?
   > Stop – jakich zachowań pozbywamy się podczas kontaktów z Klientem?
   > Continue – jakie pozytywne zachowania kontynuujemy?

Zobacz inne szkolenia

Powrót do szkoleń

Chcesz zapisać się na szkolenie?

Napisz do nas

Harmonogram szkoleń

Zobacz najbliższe szkolenia