Logo

Kreatywność w działaniu

Czas trwania szkolenia: W zależności od wariantów jedno-, lub dwudniowe

Cel szkolenia:

  • Poznanie sposobów kreatywnego myślenia i działania, oraz sposobów radzenia sobie z trudnymi sytuacjami pojawiającymi się w różnych momentach życia
  • Poznanie zasad:
    – Poszukiwania rozwiązań nietypowych i niestandardowych
    – Pokonywania i łamania schematów myślowych

Ogólny zakres programowy:

  • Poznanie i praktyczne zastosowanie „sześciu myślowych kapeluszy” oraz „sześciu butów”, czyli sześciu sprawdzonych sposobów działania, oraz innych technik generowania rozwiązań nietypowych i niestandardowych
  • Trening w małych zespołach z wykorzystaniem technik kreatywnych

Zobacz inne szkolenia

Powrót do szkoleń