Logo

Logistyk/Spedytor

Ramowy program szkolenia logistyk/spedytor przygotowujący do certyfikacji VCC.

Liczba godzin szkolenia uzależniona jest od liczebności grupy oraz poziomu znajomości zagadnień zawodowych.

Program szkolenia:

  1. Podstawy logistyki
  • Geneza logistyki
  • Pojęcie i przedmiot logistyki
  • Obszary logistyki
  • Rodzaje logistyki
  • Struktura organizacyjna logistyki
  • System logistyczny w przedsiębiorstwie
  • Logistyka a inne dziedziny zarządzania
  • Ćwiczenia: analiza przypadku
 1. Zarządzanie łańcuchem dostaw
  • Łańcuch dostaw
  • Relacje w łańcuchu dostaw
  • Elastyczny i dynamiczny łańcuch dostaw
  • Charakterystyka zarządzania łańcuchem dostaw
  • Konfigurowanie sieci logistycznej
  • Projektowanie sieci logistycznej metodą środka ciężkości
  • Ćwiczenia: kalkulacja i analiza z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego
 1. Transport
  • Charakterystyka transportu
  • Rodzaje transportu
  • Infrastruktura transportu
  • Gałęzie transportu
  • Reguły Incoterms
  • Ćwiczenia: analiza przypadku
 1. Zarządzanie flotą transportową
  • Charakterystyka zarządzania flotą transportową
  • Elementy zarządzanie flotą transportową
  • Kalkulowanie jednostek ładunkowych
  • Wskaźniki oceny efektywności transportu
  • Ćwiczenia: kalkulacja i analiza z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego
 1. Spedycja
  • Charakterystyka spedycji
  • Rozpoczęcie współpracy ze spedytorem
  • Warunki działania firm spedycyjnych w Polsce
  • Koszty i ceny usług spedycyjnych
  • Struktura kosztów transportu i kalkulacja kosztów spedycji
  • Ćwiczenia: kalkulacja i analiza z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego
 1. Rynek usług logistycznych
  • Podmioty branży TSL
  • Struktura branży TSL
  • Strategie przedsiębiorstw
  • Branża KEP
  • Outsourcing logistyczny
  • Ćwiczenia: kalkulacja i analiza z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego
 1. Zarządzanie zapasami
  • Rodzaje i koszty zapasów
  • Analiza zapasów metodą ABC i XYZ
  • Poziom obsługi klienta – POK1 i POK2
  • Ekonomiczna wielkość zamówienia
  • Ćwiczenia: kalkulacja i analiza z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego
 1. Magazyn jako obiekt logistyczny
  • Rodzaje magazynów
  • Technologie magazynu
  • Procesy magazynowe
  • Dokumentacja magazynowa i obieg dokumentów
  • Opakowania
  • Ćwiczenia: kalkulacja i analiza z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego
 1. Rozwój i charakterystyka centrów logistycznych
  • Cele i funkcje centrum logistycznego
  • Klasyfikacja centrów usług logistycznych
  • Kryteria wyboru centrum usług logistycznych
 1. Rola informacji w logistyce
  • Informacja, system informacyjny i system informatyczny
  • Ewolucja systemów zarządzania przedsiębiorstwem
  • Zintegrowane systemy informatyczne
  • System zarządzania łańcuchem dostaw
  • Elektroniczna wymiana danych
  • Systemy automatycznej identyfikacji
  • System nawigacji satelitarnej GPS
  • Planowanie potrzeb produkcyjnych i dystrybucyjnych
  • Ćwiczenia: kalkulacja i analiza z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego

Zobacz inne szkolenia

Powrót do szkoleń