Logo

Mistrzowie Budowania Relacji

Czas trwania: 2 dni

Cele:

  • Przypomnienie oraz poszerzenie wiedzy z zakresu budowania relacji międzyludzkich
  • Budowanie własnego profesjonalizmu poprzez profesjonalizm osób reprezentujących firmę
  • Umiejętność radzenia sobie z różnymi rodzajami wymagających rozmówców – agresywny, arogancki, niezadowolony itp.

Korzyści:

  • Doskonalenie umiejętności rozmowy spełniającej najwyższy poziom savoir-vivre’u
  • Doskonalenie technik budowania satysfakcji i relacji w rozmowie z drugim człowiekiem
  • Radzenie sobie z trudnymi sytuacjami pojawiającymi się podczas kontaktów międzyludzkich poprzez techniki wywierania wpływu
  • Wzmocnienie własnych zasobów i predyspozycji w zakresie efektywnej komunikacji i wywierania wpływu
  • Nauczenie się radzenia sobie z technikami manipulacyjnymi
  • Odkrywanie nowych możliwości z kwestii współdziałania i budowania pozytywnych relacji z drugim człowiekiem
  • Zwiększenie świadomości na temat swojej roli w procesie komunikacji i budowania relacji interpersonalnych

Prowadzący:

Rafał Brożyna

Program szkolenia:

 1. „WIOSKA DADOO”
  • Gra zespołowa, której celem jest wskazanie elementów mających istotny wpływ na efektywną komunikację poprzez budowanie i utrzymywanie relacji z drugim człowiekiem. Polega ona na uświadomieniu sobie, że niektóre składniki posiadają bezpośredni wpływ na komunikowanie się z „wymagającym” rozmówcą na najwyższym możliwym poziomie profesjonalizmu.
   Uczestnik poznaje mocne i słabe strony budowania relacji oraz kluczowe elementy, na które koniecznie trzeba zwracać uwagę podczas współpracy z innymi osobami, aby budować głębokie i trwałe relacje.
 1. Metaprogramy – klucz do umysłu rozmówcy
  • Autodiagnoza własnego dominującego metaprogramu (podobieństwa – różnice, od problemu do celu)
  • Metaprogram „podobieństwa – różnice” – opis
  • Metaprogram „do celu od problemu” – opis
  • Strategie dotarcia do poznanych metaprogramów – budowanie komunikatów dopasowanych do „klucza” odbioru rozmówcy
 1. Komunikacja perswazyjna – werbalna i niewerbalna
  • Implikacje
  • Presupozycje
  • Inne lingwistyczne reguły wywierania wpływu
 1. Dodatkowe reguły wywierania wpływu
  • Reguła wzajemności
  • Reguła społecznego dowodu słuszności
  • Zasada niedostępności i inne
 1. Umiejętność asertywnego komunikowania się
  • Rodzaje postaw emocjonalnych: postawa uległa, postawa agresywna, postawa ASERTYWNA, postawa manipulacyjna
  • Asertywność: czym różni się od agresji, uległości i manipulacji – test na określenie indywidualnego poziomu asertywności
  • Zachowanie asertywne: jak radzić sobie z emocjami rozmówcy i w jaki sposób asertywnie odmawiać, kiedy rozmówca stawia żądania
  • Asertywność: jak to robić w praktyce – ćwiczenia na postawę asertywną podczas rozmowy; zwiększanie pewności siebie podczas kontaktu bezpośredniego
 1. Warsztaty
  • W drugim dniu połowę planowanych godzin szkolenia zajmą warsztaty. Kilkoro osób ze szkolenia przeprowadzi rozmowę z Trenerem, gdzie Trener będzie odgrywał „trudnego” rozmówcę. Praktyczne podejście – przygotowanie scenek w grupach w oparciu o zdobytą wiedzę podczas szkolenia
  • Przeprowadzenie scenek z wykorzystaniem kamery wideo
  • Po odegraniu/nagraniu wszystkich symulacji następuje analiza przeprowadzonych rozmów. Analiza polega na feedbacku otrzymanego od Trenera i uczestników szkolenia, co w przeprowadzonej rozmowie/spotkaniu zostało wykorzystane ze szkolenia, na co zwrócić uwagę w kolejnych rozmowach, a czego nie robić podczas rozmowy/spotkania z drugim człowiekiem. Celem analizy jest wskazanie elementów, na które uczestnik powinien zwrócić uwagę podczas rozmów i spotkań indywidualnych oraz grupowych
  • Po scenkach każda osoba uczestnicząca w nich otrzymuje informację zwrotną:
   > Od innych uczestników szkolenia
   > Od Trenera
 1. Karta IPD (Indywidualny Plan Działania)
  • Każdy uczestnik szkolenia na zakończenie uzupełnia swoją kartę. Uwzględnia w niej aspekty związane z kontaktem bezpośrednim i ewentualnymi zmianami, których dokona, uwzględniając techniki i narzędzia poznane podczas szkolenia
   > Start – zachowania, które zaczniemy stosować po szkoleniu
   > Stop – sposób postępowania, którego pozbywamy się podczas kontaktów z drugim człowiekiem
   > Continue – pozytywne zachowania, które kontynuujemy

Zobacz inne szkolenia

Powrót do szkoleń

Chcesz zapisać się na szkolenie?

Napisz do nas

Harmonogram szkoleń

Zobacz najbliższe szkolenia