Logo

Podejmowanie decyzji i delegowanie zadań

Umiejętność podejmowania decyzji należy do kluczowych kompetencji każdego managera, a jednocześnie jest tą umiejętnością, przy której najłatwiej popełnić błąd.
Celem niniejszego szkolenia jest poznanie skutecznych metod podejmowania decyzji, wydawania poleceń i delegowania zadań. Będzie również kładziony nacisk na poznanie efektywnych sposobów zwiększania samodzielności podwładnych oraz nabycie praktycznych umiejętności prowadzenia rozmów oceniających, monitorowania poziomu wykonania zadania oraz delegowania i egzekwowania wykonania zadań.

Szkolenie ma charakter treningu bazującego na cyklu edukacji dorosłych, którzy uczą się poprzez osobiste zaangażowanie.

Program szkolenia:

 1. Sesja wstępna
  • Powitanie i przedstawienie trenera
  • Prezentacja celów i programu szkolenia
  • Określenie oczekiwań i obaw uczestników
  • Wprowadzenie do tematyki szkolenia
 1. Podejmowanie decyzji
  • Istota podejmowania decyzji
  • Cechy różnych modeli podejmowania decyzji
  • Korzyści i wady różnych sposobów podejmowania decyzji
  • Doskonalenie umiejętności podejmowania decyzji
  • Autodiagnoza preferowanego przez siebie stylu podejmowania decyzji
 1. Wydawanie poleceń
  • Powody dlaczego polecenie wydawane pracownikowi nie zostaje wykonane lub zostaje wykonane niepoprawnie
  • Prawidłowy sposób formułowania poleceń
  • Efektywny sposób egzekwowania poleceń
 1. Skuteczne delegowanie jako element zarządzania i rozwoju pracownika
  • Delegowanie – konieczność czy przywilej osoby kierującej?
  • Wyznaczanie zadań – kilka praktycznych porad
  • Mity na temat delegowania – najczęściej popełniane błędy w procesie delegowania i sposoby ich unikania
  • Delegowanie w organizacji – korzyści dla pracownika i dla szefa
 1. Ewaluacja
  • Podsumowanie i zakończenie szkolenia

Zobacz inne szkolenia

Powrót do szkoleń