Logo

Pokonaj stres – o efektywnym zarządzaniu stresem

Stres jest nieodłącznym elementem naszego życia, codziennie przyjmuje inną postać. Warsztat ten jest oparty na najnowszych badaniach i wiedzy z zakresu psychologii na temat stresu i efektywnych metod radzenia sobie z nim.
Celem warsztatu są zidentyfikowanie indywidualnych przyczyn, które wzmagają stres, określenie postaci, w jaki się objawia oraz próba znalezienia najlepszych metod zarządzania własnym stresem w codziennych sytuacjach i sposobów na życie w równowadze.

Szkolenie ma charakter treningu – wykorzystywane są metody aktywizujące uczestników.

Program szkolenia:

 1. Sesja wstępna
  • Powitanie i przedstawienie trenera
  • Prezentacja celów i programu szkolenia
  • Określenie oczekiwań i obaw uczestników
  • Wprowadzenie do tematyki szkolenia
 1. Stres nie jedno ma imię
  • Co to jest stres i jak działa?
  • Jasne i ciemne strony stresu
  • Konsekwencje długotrwałego stresu
  • Dlaczego i po co warto zarządzać swoim stresem?
 1. Co sprawia, że się stresujesz?
  • Analiza źródeł stresu i określenie decydujących momentów, w których przejmuje nad nami kontrolę
  • Autodiagnoza strategii reagowania i radzenia sobie ze stresem
 1. Jak efektywnie zarządzać sobą w stresie?
  • Skuteczne i konstruktywne sposoby interpretowania rzeczywistości – redefinicja problemów
  • Wyobraźnia w pracy ze stresem
  • Uważność a stres
  • Osobista efektywność w radzeniu sobie ze stresem – zarządzanie czasem
  • Kontrola jako klucz do zarządzania stresem
 1. Jak obniżyć poziom napięcia?
  • Pozycje ciała, które błyskawicznie zmniejszają poziom stresu
  • Techniki relaksacyjne
  • Regeneracja w pracy
  • Wprowadzenie do treningu autogennego Schultza
 1. Plan osobistej zmiany
  • Wykorzystanie zdobytej wiedzy i wybór nowych strategii zarządzania stresem
  • Dopasowanie rozwiązań do specyfiki stylu życia
  • Określenie pożądanych rezultatów i sposobów ich osiągnięcia
 1. Ewaluacja
  • Podsumowanie i zakończenie szkolenia

Zobacz inne szkolenia

Powrót do szkoleń