Logo

Projektowanie skutecznej komunikacji marki

Czas trwania: 12 h: 6+6 h

Właściciele firm, którzy nie dysponują wystarczającymi środkami, by korzystać z usług agencji reklamowych, często stają przed dylematami: jak się wyróżnić pośród konkurencji i jak dotrzeć do potencjalnych klientów? Celem szkolenia (łączącego formę prelekcji i warsztatów) jest wypracowanie rozwiązania adekwatnego do potrzeb danego przedsiębiorstwa. Dokładny plan szkolenia będzie każdorazowo dopasowywany do potrzeb przedsiębiorstwa, z uwzględnieniem kompetencji zespołu odpowiedzialnego za marketing.

Przebieg szkolenia:

 1. Faza wstępna
  • Określenie największych trudności przedsiębiorstwa w obszarze prowadzenia komunikacji oraz poznanie stanu wiedzy na temat Klientów i ich oczekiwań. Wywiad dotyczący prowadzonych badań, analiza kategorii i segmentu dokonane przez osobę realizującą szkolenie (desk research).
 1. Faza syntezy i konceptualizacji
  • Prelekcja: projektowanie strategii komunikacji marketingowej (elementy strategii, kolejne kroki, narzędzia, wykorzystywanie dostępnej wiedzy) – 3 h
  • Warsztaty poszukiwania przydatnych treści pośród dostępnych danych – 3 h
 1. Faza praktyczna: warsztaty
  • Segmentacja (określenie miejsca i pozycji na rynku)
  • Grupa docelowa: Klienci/Nabywcy + Odbiorcy komunikacji
  • Główna korzyść oferowana przez przedsiębiorstwo
  • Pozycjonowanie
  • Kanały komunikacji

Przebieg warsztatów będzie precyzyjnie dopasowywany do potrzeb przedsiębiorstwa w taki sposób, by skutecznie rozwiązywać problemy zdefiniowane pierwszego dnia i by w efekcie wypracowane zostały wskazania komunikacyjne możliwe do przełożenia przez dział marketingu na prowadzenie spójnych kampanii komunikacyjnych (powstają główne założenia strategii komunikacji)

Zobacz inne szkolenia

Powrót do szkoleń