Logo

Przywództwo

Celem niniejszego warsztatu jest rozwój kompetencji lidera oraz wskazanie skutecznych cech przywództwa. W trakcie warsztatów uczestnicy będą mieli okazję określić własny model przywództwa oraz uświadomić sobie własną pozycję w organizacji. Istotne będzie również zaprojektowanie dalszej ścieżki rozwoju w tym obszarze.

Szkolenie ma charakter treningu – wykorzystywane są metody aktywizujące uczestników.

Program szkolenia:

 1. Sesja wstępna
  • Powitanie i przedstawienie trenera
  • Prezentacja celów i programu szkolenia
  • Określenie oczekiwań i obaw uczestników
  • Wprowadzenie do tematyki szkolenia
 1. Style kierowania zespołem pracowniczym
  • Zapoznanie się rolami odgrywanymi przez lidera zespołu
  • Wskazanie najważniejszych umiejętności, które musi mieć lider zespołu
  • Poznanie różnych stylów kierowania zespołem pracowniczym
  • Poznanie korzyści płynących z dopasowania stylu kierowania do etapu rozwoju zespołu
 1. Różne podejścia w zakresie podejmowania decyzji
  • Poznanie różnych postaw przywódcy w zakresie podejmowania decyzji
  • Analiza skutecznych oraz nieefektywnych modeli przywództwa
 1. Odbicie lustrzane: doświadczanie blasków i cieni przywództwa
  • Zwiększenie świadomości w zakresie plusów i minusów przywództwa
 1. Ewaluacja
  • Strukturyzacja i podsumowanie treści całego szkolenia
  • Stworzenie przestrzeni na końcowe refleksje
  • Ewaluacja szkolenia
  • Motywacja uczestników do dalszego rozwoju

Zobacz inne szkolenia

Powrót do szkoleń