Logo

Skuteczna komunikacja interpersonalna

Czas trwania szkolenia: W zależności od wariantów jedno-, dwu-, lub trzydniowe

Cel szkolenia:

 • Poznanie procesów komunikacji międzyludzkiej
 • Nabycie umiejętności sprawnego porozumiewania się z drugim człowiekiem oraz grupą
 • Poznanie zasad skutecznego budowania i przekazywania komunikatów
 • wzrost samoświadomości uczestników szkolenia w zakresie własnych predyspozycji i możliwości

Ogólny zakres programowy:

 • Podstawowe pojęcia i definicje
 • Znaczenie komunikacji werbalnej i niewerbalnej w porozumiewaniu się
 • Podstawowe zasady sprawnej komunikacji
 • Znaczenie informacji zwrotnej
 • Najczęściej popełniane błędy w komunikacji
 • Trening w stosowaniu najważniejszych zasad porozumiewania się
 • Ćwiczenia w małych zespołach

Zobacz inne szkolenia

Powrót do szkoleń