Logo

Ramowy program szkolenia coach
– przygotowujący do certyfikacji VCC

Czas trwania: 90 h

Coaching jest procesem wspierania rozwoju i utrwalania umiejętności przy pomocy drugiej osoby – coacha – poprzez obserwację, stawianie celów i zadań, regularne udzielanie informacji zwrotnych i trenowanie nowych zachowań. Najbardziej uproszczona definicja mówi, że jest to proces, który ma pomóc ludziom w osiąganiu lepszych wyników działań. To również stanowi główny cel kształcenia.

Uczestnicy zdobędą wiedzę i umiejętności dotyczące przygotowania i realizacji coachingu w organizacji, także wykorzystania go w kontekście bieżących zadań w firmie, wdrażania zmian. Umożliwi to głębsze zrozumienie dynamiki systemów, jakimi są firmy, pracujące w nich zespoły i jednostki. Podczas zajęć prezentowane są podejścia pracy w coachingu oraz konkretne techniki coachingu indywidualnego i zespołowego.

Celem kształcenia jest zrozumienie istoty coachingu, pozyskanie wiedzy i kompetencji w zakresie pracy nad wyznaczaniem i osiąganiem własnych celów oraz klientów. Po odbyciu studiów słuchacze będą potrafili samodzielnie prowadzić sesje coachingowe zgodnie z międzynarodowymi standardami.

Prowadzący:

Michał Tworus

Program szkolenia:

 1. Coaching – interaktywny proces osiągania celu.
 2. Czym jest coaching?
 3. Krótka historia coachingu.
 4. Po co mi coaching?
 5. Kto to jest coach i co on robi?
 6. Jakie są założenia coachingu?
 7. Jak wygląda coaching?
 8. Kluczowe wartości coachingu.
 9. Kodeks etyczny w standardach International Coaching Federation (ICF).
 10. Kompetencje coacha w standardach International Coaching Federation (ICF).
 11. Dyscypliny, które wywarły wpływ na coaching, ich ojcowie i coś więcej na ten temat, czyli gdzie czerpać wiedzę i inspirację.
 12. Pytania w coachingu.
 13. Terapia a coaching.
 14. Coaching a inne formy pracy z człowiekiem.
 15. Proces zmiany.
 16. Motywacja w coachingu.
 17. Strefa wpływu.
 18. Strefa komfortu.
 19. Parafraza.
 20. Początek procesu.
 21. Sesja kontraktowa.
 22. Skupienie na celu.
 23. Cele w coachingu.
 24. Doprecyzowanie celu – metoda SMARTER.
 25. Od problemu do celu.
 26. Ekologia celu – matryca wpływu.
 27. Analiza ważnych obszarów w życiu klienta – koło życia.
 28. Uszczegóławianie celu z danego obszaru – siatka celów.
 29. Model GROW – wprowadzenie.
 30. Przykładowe pytania w modelu GROW.
 31. Pierwszy etap GOAL – CEL.
 32. Drugi etap REALTY – Rzeczywistość.
 33. Trzeci etap OPTIONS – OPCJE.
 34. Czwarty etap WILL – WOLA.
 35. Narzędzia coachingowe.
 36. Naciąganie gumy.
 37. Modeling.
 38. Projekcja.
 39. Mentor – Autorytet.
 40. Siedem życzeń.
 41. Poziomy słuchania w coachingu.
 42. Budowanie świadomości u Klienta.
 43. Poziomy neurologiczne Roberta Dilts’a.
 44. Przekonania.
 45. Wartości.
 46. Spojrzenie z różnych perspektyw.
 47. Modele w coachingu.
 48. Resolve – Proces coachingu wg Richarda Bolstad’a.
 49. Grupowa sesja mentorska.

Zobacz inne szkolenia

Powrót do szkoleń

Chcesz zapisać się na szkolenie?

Napisz do nas

Harmonogram szkoleń

Zobacz najbliższe szkolenia