Logo

Techniki, rozwój, droga do sukcesu

Czas trwania: 16-21 h (2 dni)

Szkolenie dedykowane jest dla pracowników mikro-, niewielkich i średnich firm.

Prowadzący:
Patrick Cazeaux

Program szkolenia:

 1. Handlowiec, specjalista, kierownik, manager. Postrzeganie specjalizacji w różnych branżach
  • Kim jest?
  • Jaki jest zakres jego czynności?
 1. Umiejętności miękkie i twarde
  • Twarde
  • Miękkie
 1. Aktualny sprzedawca, specjalista od „baz danych” czy handlowiec? (podstawy)
  • Podstawowe metody analizy danych rynkowych
  • Excel? CRM?
  • Która z metod prezentowania danych? Co chcemy przekazać?
  • Co mówią liczby? Wyciąganie wniosków sprzedażowych
  • Podsumowanie danych z wielu źródeł
 1. Podstawy aktualnych technik sprzedaży
  • Sposoby nawiązania kontaktu i podtrzymywania relacji z Klientem
  • Analiza typu Klienta i cele rozmów
  • Rola nowoczesnych środków komunikacji (telefon, mail, Skype, inne) w przygotowaniu i prowadzeniu rozmowy z Klientem
  • Pokonywanie obiekcji Klienta; pozytywne przedstawienia na jakiekolwiek oczekiwania Klienta nawet jak NIE ale nie mów nigdy NIE
  • Techniki zamykania rozmowy handlowej
  • Nie bądź pasywny – aktywna postawa w relacjach z Klientem
  • 5 technik sprzedażowych, które każdy handlowiec musi znać
 1. Podstawy budowania relacji z Klientem. Wpływ na ich decyzje biznesowe
  • Dlaczego warto dbać o dobre relacje z Klientem i budować świadomość osobistej strategii wpływu?
  • Metody i narzędzia wywierania wpływu
  • Typy osobowości rozmówcy a metody wywierania wpływów krótkoterminowych lub długoterminowych
  • Jakie doświadczenia i które sytuacje budują mój autorytet w oczach innych?
 1. Podstawy optymalnej obsługi Klienta
  • Jakie Klient ma cele, potrzeby i oczekiwania?
  • Klienci nigdy nie są podobni? Czym się kierują?
  • Jak pogodzić cele Klienta z naszymi?
  • Jak zrealizować cele Klienta i na tym zyskać?
  • Zadowalać wszystkich – słuszne czy niewłaściwe postępowanie?
  • Trudne sytuacje i wydarzenia z Klientami
 1. Standardy sprzedaży (podstawy)
  • Normalizacja – jak tworzyć i zarządzać standardami?
  • Cel – czym jest? Jak go stawiać sobie i innym?
  • Wartości, motywacja, przekonania a efekt
  • Własne lub zaobserwowane standardy
  • Jakie kroki i działania możemy podjąć sami w relacjach z Klientami
  • Etykieta biznesowa
 1. Trade marketing (podstawy)
  • Definicja i rola trade marketingu
  • Psychologia zachowań klienta np.: sieci dystrybucyjnej
  • Cele trade marketingu
  • Rodzaje dystrybucji i ustalenie narzędzi trade marketingu B2B i B2C
  • Aktorzy rynku, z którymi mamy do czynienia i na „celowniku”
  • Określenie pozycji w sieci dystrybucyjnej
  • Budowanie relacji
  • Programy sprzedażowe skierowane do sieci dystrybucyjnej
  • Programy lojalnościowe
  • Wydarzenia dla kanału dystrybucji
  • Promocje w sieci dystrybucji
  • Marki własne dystrybucji
 1. Marketing w praktyce. Strategia czy zdobywanie wiedzy w miejscu pracy? (podstawy)
  • Metody tworzenia architektury i pozycjonowania marki
  • Badania jakościowe a ilościowe – różne metodologie
  • Strategie marketingowe
  • Etapy planowania marketingowego
  • Plan komunikacji – ustalanie celów komunikacyjnych oraz różnych kanałów komunikacji (zalety i wady)
  • Nowoczesne kanały komunikacji z Konsumentem, np. on-line i mobile
  • Cykl planowania marketingowego – jak dokonać ewaluacji dotychczasowych działań i zaplanować z miany w kolejnych okresach?
 1. Aktualne negocjacje handlowe. Myślenie, kalkulowanie i analiza (podstawy)
  • Jakim językiem mówić? Jak komunikować Klientowi korzyści? – Model komunikacji i język korzyści
  • Czy mój interes zawsze wyklucza interes partnera?
  • Jak zadbać o to, na czym nam zależy? Jak budować alternatywę negocjacyjną? Wyznaczanie celów negocjacyjnych
  • Stanowisko początkowe i końcowe – czy ustępstwa są możliwe w negocjacjach? Do jakiego poziomu?
  • Style negocjacyjne: Kiedy wygrywamy? Jeśli osiągamy swoje cele czy nasz partner ma przegrać?
  • Nasze preferencje i umiejętności w rozwiązywaniu procesów negocjacyjnych i techniki negocjacyjne
 1. Kolejność sprzedażowa: prezentacja własnej osoby, produktu lub usługi. Osobista skuteczność w budowaniu relacji z Klientem (podstawy)
  • 10 sekund, czyli siła pierwszego wrażenia
  • Jak ubrać się na spotkanie z Klientem?
  • Sztuka „small talk”
  • Prawdy i mity w budowaniu relacji z Klientami
  • Zdobywanie zaufania i przychylności Klientów
  • Wykorzystać najlepszą okazję do „intensyfikacji” relacji z Klientami
  • Kontrolowanie wywieranego wrażenia nad Klientem
  • Jak uniknąć faux pas w kontaktach z Klientami?
 1. Skuteczny manager sprzedaży: organizacja, człowiek dobry w ciele i w głowie, nauka (podstawy)
  • Organizacja czasu pracy
  • Etyka i cele
  • Komunikacja i skuteczna prezentacja sprzedażowa
  • Praca z innymi działami
  • Nowy pracownik
  • Nauka przez całe życie
  • 3 rodzaje zarządzania
  • Stres w pracy i porażki
  • Zarządzanie – kryzys/kryzysy
  • Kontrola dążenia do celu
 1. Zarządzanie pracownikami (podstawy)
  • Rekrutacja i selekcja pracowników
  • Podział zadań i delegowanie uprawnień
  • Motywowanie pracowników
  • Wynagradzanie zatrudnionych
  • Kierowanie zespołem
  • Szkolenie i rozwój pracowników
  • Zwalnianie i odejścia pracowników

Zobacz inne szkolenia

Powrót do szkoleń

Chcesz zapisać się na szkolenie?

Napisz do nas

Harmonogram szkoleń

Zobacz najbliższe szkolenia