Logo

Trendwatching w rozwoju oferty

Czas trwania: 6-8 h

Współczesny rynek podlega nieustannym przemianom: pojawiają się coraz nowsze produkty, konsumenci stają się bardziej świadomi i poszukują konkretnych rozwiązań. Śledzenie i przewidywanie kierunków zmian pozwala na takie rozwijanie oferty, które zwiększa szanse na osiągnięcie zdecydowanego sukcesu dzięki wypracowaniu znaczącej przewagi konkurencyjnej.

Celem szkolenia jest poznanie i zrozumienie obowiązujących oraz wzrastających trendów, a także poszukiwanie metod wdrożenia lub wykorzystania ich.

Szkolenie składa się z dwóch elementów: prelekcji dotyczącej trendów oraz warsztatów implementacji wybranych trendów w obszarze działalności przedsiębiorstwa.

Przebieg szkolenia:

  1. Prelekcja:
    • Prezentacja światowych trendów biznesowych, komunikacyjnych i konsumenckich, wzbogacona przykładami ich obecności (z Polski i świata)
  1. Warsztaty implementacyjne:
    • Uczestnicy szkolenia pracują w 3-, 4-osobowych grupach. Każda z grup losuje trend, na którym będzie pracować
    • Uczestnicy przekładają wylosowany trend na możliwości wdrożenia go w obszarze działalności przedsiębiorstwa. Wykorzystywane są techniki aktywizujące: budowanie rozwiązań, myślenie kreatywne, obrazowe i lateralne

Zobacz inne szkolenia

Powrót do szkoleń