Logo

„Zbriefuj to” – zlecanie zadań wewnątrz firmy i współpraca z wykonawcami

Czas trwania: 6-8 h

Częstym problemem występującym zarówno wewnątrz przedsiębiorstwa, jak i przy współpracy z zewnętrznymi firmami i podwykonawcami (np. grafikami, webdeveloperami) jest precyzyjne określenie zadania: jego elementów i oczekiwanych efektów.

Szkolenie ma na celu zniesienie barier komunikacyjnych oraz opracowanie uniwersalnego dokumentu – formularza do użytku wewnętrznego i zewnętrznego, służącego do kolportowania zadań.

Przebieg szkolenia:

 1. Prelekcja z elementami aktywizacyjnymi/warsztatowymi. Określanie celów zadania, jego kluczowych elementów i oczekiwań
  • Precyzyjne określanie celu – czemu służy, w czym pomaga?
  • Kluczowe elementy zadania – drogowskazy dla wykonawcy i narzędzie ewaluacji
  • Oczekiwania vs rzeczywistość – skąd rozbieżności?
  • Techniki komunikacyjne, które pozwolą wyjaśnić wątpliwości przed przystąpieniem do pracy
  • “Co autor miał na myśli” – kwestia interpretacji
  • Briefing i rebriefing – warto rozmawiać?
 1. Warsztaty pisania briefów
  • Stworzenie ze standardowych elementów dokumentu odpowiadającego specyfice przedsiębiorstwa
  • Formułowanie zadania w formie briefu
  • Odkodowywanie briefów, analiza najczęściej popełnianych błędów, wypracowanie metod naprawczych

Zobacz inne szkolenia

Powrót do szkoleń